Emblem
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
ресми ақпараттық ресурсы
Menu
Emblem
Close button

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 маусымдағы №361 Қаулысы

Жарияланды: Дүйсенбі, 07 Маусым 2021

«Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 ақпандағы №74 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 ақпандағы №74 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларында (әдістемесінде):

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«1-тарау. Жалпы ережелер»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«2-тарау. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер, анықтамалар және аббревиатуралар»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер, анықтамалар және аббревиатуралар:

1) байытылған уран өнімі (БУӨ) – урандағы U-235 изотопының концентрациясы 5%-ға дейін уран гексафториді нысанындағы сәулелендірілмеген уран (ядролық материалдағы U-235 изотопының жалпы салмағын ядролық материалдағы барлық уран изотоптарының жалпы салмағына бөлу және салмақ пайызын (салмақ %-ы) анықтау үшін 100-ге көбейту арқылы анықталады);

2) дисконт – сатушы сатып алушыға ұсынатын, табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленетін, Қазақстан Республикасының аумағында жасалатын мәмілелер кезінде 0 (нөлден) 8 (сегіз) пайызға дейінгі, экспорттық мәмілелер және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жасалатын мәмілелер кезінде 0 (нөлден) 5 (бес) пайызға дейінгі мәнге тең бағадан жеңілдік, пайызбен (%) көрсетіледі;

3) дифференциал – табиғи уран концентратының бір фунтына АҚШ долларымен немесе уранның бір килограмы үшін теңгемен көрсетілген, Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасына сәйкес мәміле бағасын немесе ақпарат көздерінен алынған бағаны салыстырмалы экономикалық жағдайға келтіру үшін қолданылатын түзету мөлшері. Дифференциалдың құрамдас бөлшектері құжаттамамен немесе ресми қабылданған ақпарат көздерімен расталуға тиіс.

Бұл ретте «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының резиденттерімен жүзеге асырған мәмілелер бойынша табиғи уран концентраттарын конверсиялық кәсіпорындарға дейін жеткізумен байланысты шығыстарға қатысты дифференциал «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы ішкі қағидаларына сәйкес расталады. Уранды ҚХР аумағына жеткізуге арналған көлік дифференциалы Қытай ядролық энергетикалық өнеркәсіп корпорациясының (CNEIC) және/немесе табиғи уран концентратын сатып алушының ресми құжатымен расталады;

4) қысқа мерзімді келісімшарт – келісімшартты, соның ішінде негіздемелік келісімнің қолданылуы шеңберінде жасасқан келісімшартты жасасқан күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт. Қысқа мерзімді келісімшарт оферта қабылданған (акцепт) күннен бастап 2 (екі) айдан кешіктірілмей жасалуға тиіс;

5) мәміле бағасы – осы Қағидаларға сәйкес келісімшартта белгіленген формула бойынша есептелген табиғи уран концентратының фунтын өткізу бағасы. Егер келісімшарт бойынша төлем валютасы АҚШ доллары болып табылмаса, онда мәміле бағасына келісімшартта көрсетілген АҚШ долларын меншік құқығы ауысқан күнгі қолданыстағы бағам бойынша төлем валютасына ауыстырудың коэффициенті қолданылады;

6) негіздемелік келісім – тараптар жекелеген шарттарды жасасу, тараптардың бірінің өтінімдерді беруі арқылы немесе негіздемелік келісімнің негізінде немесе оны орындау үшін өзгеше нақтыланатын және анықталатын тараптардың міндеттемелік өзара қарым-қатынастарының жалпы талаптарын айқындайтын тараптардың келісімі. Негіздемелік келісімде жеткізу талаптарының бір бөлігі айқындалады, ынтымақтастық қағидаттары белгіленеді, бірақ жекелеген елеулі талаптар (сатып алудың нақты көлемдері, бағалары, мерзімдері және т.б.), яғни тараптардың шарттың кейбір жалпы талаптарын көздейтін мәмілені жүзеге асыру ниеттері анықталмаған. Тараптар негіздемелік келісім күшіне енгеннен кейін және оның қолданылу мерзімі ішінде анықтайтын, тараптардың жекелеген егжей-тегжейлі кейінгі уағдаластықтарын анықтау қажеттілігіне байланысты табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға негіздемелік келісім дербес келісімшарт ретінде қаралмайды. Мұндай қажетті елеулі талаптар жеткізудің (бір немесе бірнеше) көлемдері, тауар бірлігі үшін баға, жеткізу мерзімдері, орны және әрбір нақты жағдайда қосымша құжатқа – жеке шартқа, растаушы келісімшартқа немесе сатып алу туралы хабарламаға (яғни офертаға) және қабылдау туралы хабарламаға (яғни оферта акцептіне) қол қою арқылы келісілетін басқа да талаптар болып табылады. Мұндай құжат бойынша әрбір жекелеген жеткізілім осы Қағидаларға сәйкес дербес жеке келісімшарт ретінде қаралады;

7) орта мерзімді келісімшарт – келісімшартты жасасқан күннен бастап бір жарым жылдан 3 (үш) жылға дейін табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт;

8) оферта – егер жеткілікті түрде айқындалған болса және ол қабылданған (акцепт) жағдайда ұсыныс жасаған тұлға өзін байланысты деп санайтын ниетін білдірген болса, бір немесе бірнеше нақты тұлғаға жасалған табиғи уран концентратын сатып алу-сату келісімшартын жасасу туралы ұсыныс. Егер онда шарттың маңызды талаптары немесе оларды айқындау тәртібі көрсетілген болса, ұсыныс жеткілікті түрде айқындалған болып табылады. Бұл ретте қысқа мерзімді келісімшарт жасауға негіз болатын офертаны қоспағанда, осы Қағидалардың мақсаттары үшін офертаның қолданылу мерзімі берілген күнінен бастап қабылданған (акцепт) күніне дейін 6 (алты) айдан аспауға тиіс.

Қысқа мерзімді келісімшарт бойынша офертаның қолданылу мерзімі берілген күнінен бастап 2 (екі) айдан аспауға тиіс;

9) ресми түрде танылған ақпарат көздерінен алынған баға – АҚШ долларымен «Ux Соnsulting LLC» (АҚШ) және «Тradе Тесh LLC» (АҚШ) компаниялары жария ететін, U3O8 бір фунты* үшін АҚШ долларымен белгіленген U3O8 бір фунтына* ұзақ мерзімді, орта мерзімді немесе споттық (апталық немесе айлық) бағаның индикаторы;

10) споттық келісімшарт – келісімшартты жасасқан күннен бастап 6 (алты) айдан бір жарым жылға дейін табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт;

11) табиғи уран концентраттары – техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен «Уран рудасының концентраты. Техникалық талаптар» ҚР СТ 1909 Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық стандартына сәйкес келетін, U3O8 тотығы-шала тотығы, аммоний диуранаты (NH 4)2U2O7, уран пероксиді (UO4xH2O) нысанындағы уран концентраттары және табиғи құрамында U-235 изотопы бар уран оксидтерінен тұратын басқа да концентраттар;

12) табиғи уран концентратының фунтын уран килограмына аудару коэффициенті – конвертор зауыт белгілейтін, уранның 1 (бір) килограмындағы табиғи уран концентраты фунтының мөлшерін айқындайтын шама;

13) ұзақ мерзімді келісімшарт – келісімшартты жасасқан күннен бастап 3 (үш) және одан да көп жылға табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт;

14) эскалация коэффициенті – төлем валютасын шығарушы елдің (егер төлем валютасы АҚШ доллары болып табылса, онда АҚШ Коммерция департаменті; егер төлем валютасы еуро болса – Орталық Еуропалық Банк, басқа валюталар үшін – төлем валютасын шығарушы елдің келісімшартта көрсетілген уәкілетті органы) уәкілетті органы жариялаған деректер бойынша төлем валютасының инфляция деңгейін көрсететін және базалық бағаға қолданылатын мән.

Эскалация коэффициенті жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі –ЖІӨ) сатып алушыға тауардың меншік құқығы ауысатын тоқсанның алдындағы 1 (бір) тоқсанға жарияланатын баға дефляторы индексі және ЖІӨ-нің келісімшартты жасасқан тоқсанда немесе офертаны берген тоқсанда жарияланатын баға дефляторы индексі шамаларының арақатынасы ретінде айқындалады.

Келісімшарттар бойынша меншік құқығы келісімшарт күшіне енген күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін ауысқан жағдайларда, эскалация коэффициенті сатып алушыға тауардың меншік құқығы ауысатын тоқсанның алдындағы 1 (бір) тоқсанға жарияланатын ЖІӨ-нің баға дефляторы индексі және келісімшарт бойынша жеткізілімдердің1 (бірінші) жылының1 (бірінші) тоқсанына жарияланатын ЖІӨ-нің баға дефляторы индексі шамаларының арақатынасы ретінде айқындалуға тиіс;

15) СР (ceiling price) – U3O8 бір фунтына АҚШ долларымен көрсетілген, табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген мәміле бағасының жоғарғы шегі**;

16) FР (floor price) –U3O8 бір фунтына АҚШ долларымен көрсетілген, табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген мәміле бағасының төменгі шегі**.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-тарау. Қысқа мерзімді келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«4-тарау. Споттық келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«5-тарау. Орта мерзімді келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«6-тарау. Ұзақ мерзімді келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«7-тарау. Үндістан Үкіметі Атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасымен жасалған мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағасын айқындау тәртібі»;

8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«8-тарау. Electricite de France француз атом электр станциялары операторымен жасалған мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағаларын айқындау тәртібі»;

мынадай мазмұндағы 9-тараумен толықтырылсын:

«9-тарау. Табиғи уран концентратын ерекше жағдайларда өткізу бағасын айқындау тәртібі.

23. Салық салу мақсаттары үшін баға мынадай жағдайларда:

егер мәміле табиғи уран концентратын түпкілікті тұтынушы өткізген тендер (конкурс) нәтижелері бойынша оферта берілген күнгі нарықтық бағалар деңгейінен төмен емес баға бойынша жасалса;

егер мәміле БҰҰ жүйесіндегі тәуелсіз халықаралық ұйым – Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен (АЭХА) жасалса, баға нарықтық болып танылады.

24. Табиғи уран концентратын уран өнімін өңдеуші зауытқа өткізген және кейін оны неғұрлым жоғары өңделген (БУӨ) материал (өнім) түрінде сатып алған кезде, егер ол табиғи уран концентраттарын өңдеуші зауытқа өткізу бағасына тең болса, БУӨ құнындағы табиғи уран концентраттарын кері сатып алу бағасы салық салу мақсаттары үшін нарықтық болып танылады.

Табиғи уран концентраттарын неғұрлым жоғары өңделген уран өнімінің құнымен өткізген кезде, егер ол БУӨ-ні, отын таблеткаларын және жылу бөлгіш құрастырмаларды біртіндеп өткізген кезде өзгеріссіз қалса, баға салық салу мақсаттары үшін нарықтық болып танылады.»;

ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

«Ескертпе:

* Қазақстан Республикасында ресми түрде танылған ақпарат көздері – Trade Tech LLC және UX Consulting LLC табиғи уран концентратына қатысты тек U3O8 тотығы-шала тотығына ғана арналған споттық баға индикаторларын жариялайды. Осыған байланысты U3O8 тотығы-шала тотығынан өзгеше табиғи уранның басқа концентраттарына қатысты U3O8 бір фунты үшін АҚШ долларымен ұқсас баға индикаторлары қолданылады.

** Егер осы Қағидаларға сәйкес табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген формула бойынша есептелген мәміле бағасы FР-дан төмен болған жағдайда мәміле бағасы ретінде FР мәні қолданылады.

Егер осы Қағидаларға сәйкес табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген формула бойынша есептелген мәміле бағасы СР-дан жоғары болған жағдайда мәміле бағасы ретінде СР мәні қолданылады. Бірақ егер СР меншік құқығы ауысқан күні ресми түрде танылған ақпарат көздерінен алынған табиғи уран концентратының споттық бағалары индикаторларының он пайызға азайтылған орташа арифметикалық мәнінен төмен болған жағдайда меншік құқығы ауысқан күні ресми түрде танылған ақпарат көздерінен алынған табиғи уран концентратының споттық бағалары индикаторларының он пайызға азайтылған орташа арифметикалық мәні мәміле бағасы ретінде қолданылады.

Егер табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта төменгі және (немесе) жоғарғы шектер белгіленсе ғана олар мәміле бағасы ретінде қолданылады.

Мәміле бағасын айқындау үшін формулаларды пайдаланған кезде коэффициенттерді дөңгелектеу қағидалары табиғи уран концентратын сатып алу-сату келісімшарттарында (шарттарда) белгіленеді.

*** 7-тараудың талаптары «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы мен Үндістан Үкіметі Атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасы арасындағы табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға 2015 – 2019 жылдар кезеңіне арналған келісімшартына және осындай баға формуласы бойынша Үндістан Үкіметі Атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасымен жасасқан басқа да келісімшарттарға сәйкес мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағаларын айқындау (есептеу) тәртібін белгілейді.

**** 8-тараудың талаптары «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы мен Electricite de France француз атом электр станциялары операторының арасындағы табиғи уран концентратын сатып алу-сатудың 2021 – 2025 жылдар кезеңіне арналған келісімшартына және осындай баға формуласы бойынша Electricite de France жасасқан басқа да келісімшарттарға сәйкес мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағаларын айқындау (есептеу) тәртібін белгілейді.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі                                                                                        А. Мамин

 


Жаңалықтар тізбегі
17 Қазан 2021, 10:16
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №133
16 Қазан 2021, 12:21
А. Мамин бағаны тұрақтандыру бойынша әкімдіктер жұмысының тиімділігін арттыруды тапсырды
15 Қазан 2021, 11:34
Талғат Момышев экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі болып тағайындалды
14 Қазан 2021, 20:42
Е. Тоғжанов пен БҰҰ Бас хатшысының көмекшісі ҚР Үкіметі мен БҰҰ ДБ ынтымақтастығының басым бағыттарын талқылады
14 Қазан 2021, 18:06
А. Мамин ірі көлік инфрақұрылымы жобаларының іске асырылуын тексерді
13 Қазан 2021, 20:37
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 қазандағы №718 Қаулысы
13 Қазан 2021, 20:21
Қайта вакциналау, бизнес нысандарының жұмысы және ұжымдық иммунитетті қалыптастыру — Е. Тоғжанов ВАК отырысын өткізді
13 Қазан 2021, 16:46
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 22 қыркүйектегі №662 Қаулысы
13 Қазан 2021, 16:43
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 қазандағы №714 Қаулысы
12 Қазан 2021, 15:26
Үкіметте Қазақстанның ЭЫДҰ-мен ынтымақтастығының мәселелері талқыланды
12 Қазан 2021, 13:46
ҚР Үкіметінің отырысы, 12.10.2021
12 Қазан 2021, 13:19
Мемлекеттік ведомстволар Қазақстанның ұлттық даму жобаларын ұсынды
12 Қазан 2021, 12:47
2021 жылдың 9 айында экономиканың барлық секторында оң өсу динамикасы сақталды — Ә. Ерғалиев
12 Қазан 2021, 10:27
Үкімет ұлттық даму жобаларын бекітті
12 Қазан 2021, 09:42
Қазақстан экономикасының қалпына келу қарқыны 9 айда 3,4%-ға дейін жеделдеді
11 Қазан 2021, 17:45
ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин Chevron басшылығымен кездесті
11 Қазан 2021, 14:54
12 қазан күні Үкімет үйінде Қазақстан Үкіметінің отырысы өтеді
11 Қазан 2021, 12:52
ҚР Үкіметі 2022 жылы демалыс күндерін ауыстыруды бекітті
11 Қазан 2021, 10:07
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 қыркүйектегі №620 Қаулысы
11 Қазан 2021, 10:04
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 5 қазандағы №707 Қаулысы
11 Қазан 2021, 09:56
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 5 қазандағы №709 Қаулысы
11 Қазан 2021, 09:49
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 қазандағы №703 Қаулысы
11 Қазан 2021, 09:37
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қазандағы №700 Қаулысы
11 Қазан 2021, 09:34
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 қыркүйектегі №668 Қаулысы
11 Қазан 2021, 09:20
А. Маминнің БАӘ-ге сапары: бірлескен жаңа жобалар пулы $6 млрд-тан асады
10 Қазан 2021, 11:55
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №132
09 Қазан 2021, 12:37
А. Мамин әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері мен жанар-жағар май бағасы мәселесі бойынша кеңес өткізді
09 Қазан 2021, 07:59
Е. Тоғжанов Орал қаласында өнер сарайының ашылуына қатысты
08 Қазан 2021, 20:23
Е. Тоғжанов Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік нысандарын аралады
08 Қазан 2021, 18:06
ЕЭК отырысында интеграциялық процестерді одан әрі дамыту жөнінде бірқатар шешім қабылданды
08 Қазан 2021, 17:43
Инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес баламалы энергетиканы дамыту мәселелерін қарастырды
08 Қазан 2021, 08:25
А. Мамин СИБУР басшысы Д. Коновпен мұнай-газ химиясы саласында бірлескен жобаларды іске асыруды талқылады
07 Қазан 2021, 19:43
Мемлекет басшысы Премьер-Министр Асқар Маминді қабылдады
07 Қазан 2021, 10:22
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 қазандағы №702 Қаулысы
06 Қазан 2021, 15:02
А. Мамин Дүниежүзілік кеден ұйымының басшысы К. Микуриямен кездесу өткізді
05 Қазан 2021, 18:28
Ерлан Әукенов еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметінен босатылды
05 Қазан 2021, 16:37
2021 жылдың бірінші жартыжылдығында ҚР экономикасына ТШИ көлемі 30,4%-ға артты
05 Қазан 2021, 16:14
Р. Скляр кореялық бизнес қауымы өкілдерімен кездесті
05 Қазан 2021, 14:44
ҚР Үкіметінің отырысы, 05.10.2021
05 Қазан 2021, 13:11
Маңғыстау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспарын іске асыру: 2025 жылға қарай 60 мыңнан аса жаңа жұмыс орны құрылады
05 Қазан 2021, 12:47
ҚР Премьер-Министрі А. Мамин Alstom басшысы А. Пупар-Лафаржбен кездесу өткізді
05 Қазан 2021, 11:16
2030 жылға дейін Қазақстанда суармалы жерлер көлемі 3 млн га дейін жеткізіледі — С. Брекешев
05 Қазан 2021, 11:03
А. Мамин су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруды тапсырды
05 Қазан 2021, 09:54
2025 жылға дейін Маңғыстау облысында 2,1 трлн теңгеге даму жобалары жүзеге асырылады
04 Қазан 2021, 14:38
5 қазан күні Үкімет үйінде Қазақстан Үкіметінің отырысы өтеді
04 Қазан 2021, 12:13
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 28 қыркүйектегі №685 Қаулысы
04 Қазан 2021, 12:02
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 27 қыркүйектегі №682 Қаулысы
04 Қазан 2021, 11:56
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 27 қыркүйектегі №677 Қаулысы
03 Қазан 2021, 09:47
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №131
02 Қазан 2021, 14:05
А. Мамин әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы жөнінде кеңес өткізді
Депутаттық сауал
© 2019 - 2021 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Баспасөз Қызметі.
SoftDeCo компаниясының жобасы.